Łatwy przewodnik : Hidden Tear Decrypter

  • Krok 2: Wyodrębnij zaprogramować, aby go łatwo otworzyć i otworzyć jako administrator.

  • Krok 3: Wybierz opcję Przeglądarka z głównego interfejsu, aby wybrać próbkę zaszyfrowanego pliku.

  • Krok 4: Teraz wybierz z menu ransomware typ ransomware.

  • Krok 5: Kliknij przycisk Początek BruteForce. Klucz jest odnaleziony, gdy tylko brutalne wymuszenie zakończy się. Skopiuj i zapisz go w pliku .txt.
  • Krok 6: Tutaj, pobierz Ukryty łzawią Decrypter. Wyciągnij i otwórz łajdaka Ukrytego Łezaka.
  • Krok 7: Wklej skopiowany klucz, wpisz typ rozszerzenia używany przez ransomware, a następnie kliknij przycisk Odszyfrowuj.