Reason Core Security : Podręcznik użytkownika

  • Przede wszystkim pobierz i zainstaluj oprogramowanie Reason Core Security.
  • Kliknij przycisk “Szybkie skanowanie”, aby zainicjować procedurę skanowania.

  • Oprogramowanie uruchomi szybkie skanowanie
  • Zostanie wyświetlony ekran informujący o statusie procedury skanowania

  • Po tym etapie “wykrycie skanowania” nastąpi kliknięcie na określoną infekcję, aby dowiedzieć się więcej na ten temat i sprawdzić cały czas, który ma zostać usunięty.

  • Wreszcie na ostatniej liście wszystkich niebezpiecznych usług pojawi się wyświetlany wraz z ich poziomem ryzyka.