ShadowExplorer : Jak zainstalować i używać go

  • Krok 1Pobierz ShadowExplorer i otwórz go jako administrator, klikając prawym przyciskiem myszy pozycję w jadłospis startowym i wybierz polecenie Uruchom jako administrator.

  • Krok 2 – Pojawi się ekran wyświetlający kopie w tle wszystkich partycji. Więc kliknij ostatni cień na dzień przed tą nieszczęsną rzeczą..

  • Krok 3 – Kliknij dwukrotnie C: \, a następnie kliknij opcję Użytkownicy w lewym okienku.

  • Krok 4 – Kliknij dwukrotnie folder, który chcesz w prawym okienku.

  • Krok 5 – Kliknij prawym przyciskiem myszy folder i wyeksportuj go do dowolnego miejsca w systemie.

  • Krok 6 – Po kliknięciu przycisku Eksport zostanie przekierowany do katalogu, w którym można zapisać odzyskane pliki.