SUPERAntiSpyware : Skuteczne narzędzie do skanowania i usuwania przekierowania przeglądarki

Jak pobrać i zainstalować SUPERAntiSpyware?

1.Przede wszystkim pobierz SUPERAntiSpyware i zapisz go na pulpicie.

2.Aby rozpocząć instalację, kliknij dwukrotnie plik pakietu instalacyjnego o nazwie SUPERAntiSpyware.exe.

3.Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji, aż do końca. Podczas procesu instalacji nie modyfikuj ustawień domyślnych. Wreszcie kliknij przycisk “Zakończ”, aby przywrócić komputer.

4.Zostanie on automatycznie uruchomiony na ekranie, a zobaczysz komunikat z pytaniem o wybranie języka. Po wybraniu języka naciśnij przycisk OK. Główny interfejs SUPERAntiSpyware zostanie wyświetlony jak poniżej.

5.Zostanie on automatycznie uruchomiony na ekranie, a zobaczysz komunikat z pytaniem o wybranie języka. Po wybraniu języka naciśnij przycisk OK. Główny interfejs SUPERAntiSpyware zostanie wyświetlony jak poniżej.

6.Gdy definicje zostaną zaktualizowane, na ekranie pojawi się ekran powitalny SUPERAntiSpyware. Postępuj zgodnie z poleceniami pozostawiając wszystkie ustawienia domyślne. Jeśli z jakiegoś powodu to bezpłatne narzędzie nie jest uruchamiane, a następnie przejdź do opcji rozwiązywania problemów. Na ostatnim ekranie naciśnij przycisk “Zakończ”.

7.Zostaniesz poproszony, jeśli chcesz, aby SAS chronił Twoją stronę domową. Jeśli wybierzesz opcję yes, ostrzega Cię podczas modyfikacji strony głównej przeglądarki.

8.Główny ekran SUPERAntiSpyware, jak pokazano na poniższym obrazku. Aby dostosować sposób skanowania komputera, kliknij przycisk “Preferencje”.

9.Przejdź do karty Sterowanie skanowaniem i zaznacz “Zaznacz dla plików cookie wyszukiwania” i “Zamknij przeglądarkę przed skanowaniem“. Naciśnij przycisk Zamknij, aby wrócić do ekranu głównego.

10.Na głównym ekranie kliknij przycisk “Skanuj komputer”, aby rozpocząć proces skanowania.

11.Teraz będziesz na stronie skanowania. Tutaj możesz wybrać typ skanowania, który chcesz wykonać. Wybierz opcję “Wykonaj pełne skanowanie” i kliknij przycisk Dalej.

12.Spowoduje to zamknięcie wszystkich okien, a następnie nacisnąć przycisk “Tak”.

13.Rozpoczyna skanowanie komputera w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania.

14.Po zakończeniu procedury skanowania na ekranie zostanie wyświetlony ekran okna zawierający podsumowanie faktycznie wykrytych. Aby zamknąć okno podsumowania, naciśnij przycisk OK.

15.Na ekranie komputera zostanie wyświetlona lista wykrytych programów typu malware. Aby je usunąć, kliknij przycisk Dalej. Jeśli wyświetli się komunikat informujący o konieczności ponownego uruchomienia komputera, kliknij przycisk Tak.

16.Po ponownym uruchomieniu komputera należy usunąć złośliwe oprogramowanie i normalnie używać systemu.