Wskazówki dotyczące instalacji Symantec Kovter Removal Tool

  • Trojan Kotver modyfikuje ustawienia zabezpieczeń programu Internet Explorer w systemie. To nie pozwala użytkownikom na pobieranie plików. Aby rozwiązać ten problem, naciśnij klawisz systemu Windows na klawiaturze i przytrzymaj go, a także naciśnij klawisz R na klawiaturze. Zostanie otwarte okno dialogowe Uruchom, jak pokazano poniżej:

Następnie wpisz Inetcpl.cpl w polu “Uruchom”, aby otworzyć ustawienia programu Internet Explorer.

  • Teraz w programie Internet Explorer, wybierz „Bezpieczeństwo” kartę → „Resetuj wszystkie strefy do poziomu domyślnego” przycisk → „Zastosuj”. Na koniec kliknij “OK”, aby zapisać wszystkie te ustawienia.

  • Pobierz Symantec Kovter Removal Tool. Aby narzędzie jest dostępne w wersji 32-bitowej i 64-bitowej. Z tego względu należy pobrać wersję o tym samym typie bitów tylko w przypadku zainstalowanej wersji systemu Windows.
  • Po pomyślnym zainstalowaniu Symantec Kovter Removal Tool kliknij dwukrotnie plik FixToolKovter32.exe lub FixToolKovter64.exe, w zależności od wersji pobieranej.

  • Teraz, aby zainicjować skanowanie za pomocą narzędzia Symantec Kovter Removal Tool, dotknij przycisku Start. To szczegółowe skanowanie nie zajmuje więcej niż kilka minut.

  • Wreszcie po zakończeniu procedury skanowania i usuwania infekcji narzędzie wyświetli monit o zakończeniu.